Advokátní
kancelář
Právní
služby
Další
kontakty
Ceník
služeb

Ceník služeb

Advokátní kancelář Brno, Markéta Kellerová

Odměna, která přísluší advokátovi za poskytování služeb, se stanoví dohodou s klientem podle věcné a časové náročnosti poskytované služby a s ohledem na finanční možnosti klienta - tzv. smluvní odměna. Forma smluvní odměny může být dohodnuta jako časová, úkonová či paušální.

Advokátovi dále náleží případná náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou službou, t.j. cestovní náhrada, náklady na znalecký posudek atd.

Není-li s klientem sjednána smluvní odměna, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu služby a o předběžné výši celkových nákladů.

 

 

 

 

 

Černíkova 14, 612 00 Brno
tel: +420 541 217 546

 

Advokátní kancelář Brno, Markéta Kellerová - mapka